Statutul OAMMR


Cap. I | Cap. II | Cap. III | Cap. IV | Cap. V | Cap. VI | Varianta PDF |

CAPITOLUL II
MEMBRII ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMĀNIA

Art.8.
(1) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia cuprinde asistentii medicali si moasele, cetateni romāni si straini domiciliati īn Romānia, autorizati sa exercite profesia in baza avizului eliberat de O.A.M.M.R.
(2) In exercitarea profesiei , asistentul medical si moasa nu pot fi functionari publici.
Art.9.
(1) Asistentii medicali si moasele, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinānd Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, carora li s-a aprobat, īn conditiile legii, exercitarea profesiei de asistent medical sau moasa au datoria de a se īnscrie la filialele judetene ale O.A.M.M.R. īn care īsi desfasoara activitatea si au prerogativele si īndatoririle calitatii de membru.
(2) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii 307/2004, incidente īn materie.
Art.10.
Dobāndirea calitatii de membru
(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia se dobāndeste la cerere.
(2) Cererea se adreseaza Presedintelui filialei O.A.M.M.R., care are obligatia de a se pronunta asupra admiterii sau respingerii cererii īn termen de 5 zile lucratoare de la primirea acesteia.
(3) Pot solicita inscrierea in Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia si asistentii medicali si moasele cetateni ai altor state pentru care titlurile oficiale de calificare si diplomele nu sunt recunoscute automat, dupa echivalarea acestora conform legii.
(4) Asistentii medicali si moasele care au dobāndit statutul de pensionar beneficiaza de prelungirea, la cerere, a calitatii de membru al O.A.M.M.R., cu toate consecintele juridice ce decurg de aici.
Art.11.
Asistentii medicali si moasele, care īndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, pot solicita īnscrierea īn Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia:
a. sunt cetateni romāni sau cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinānd Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, cu domiciliul īn Romānia;
b. detin un titlu oficial de calificare īn profesia de asistent medical, si respectiv, titlu oficial de calificare īn profesia de moasa, recunoscut de lege;
c. nu au fost condamnate definitiv pentru savārsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii, ori nu li s-a interzis printr-o hotarāre judecatoreasca definitiva exercitiul profesiei, pe perioada cīt acesta a fost interzis;
d. nu au adus, prin desfasurarea unei activitati anterioare, prejudicii organizatiei sau profesiei de asistent medical sau de moasa;
e. atestarea starii de sanatate conform art.30, alin.(2), lit.c din Legea nr. 307/2004 ;
Art.12.
(1) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia, care se elibereaza ulterior aprobarii cererii de īnscriere.
(2) Fiecare membru al O.A.M.M.R. va primi un certificat de membru, prezentat īn Anexa 3 la prezentul Statut.
Art.13.
Pierderea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia intervine īn una din urmatoarele situatii:
- prin retragerea din organizatie, la cerere; cererea de retragere va fi aprobata de Consiliul judetean al filialei O.A.M.M.R. īn conditiile īn care respectivul membru si-a achitat toate obligatiile financiare ce decurg din calitatea de membru. In aceasta situatie O.A.M.M.R. īsi rezerva dreptul de a refuza eliberarea avizului pentru obtinerea autorizatiei de libera practica, sau, dupa caz, dreptul de a refuza reavizarea autorizatiei de libera practica;
- prin retragerea calitatii de membru al O.A.M.M.R. īn conditiile stipulate de Legea 307/2004, de prezentul Statut, de Regulament, precum si de Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei;
- prin decesul asistentului medical/moasei, membru al O.A.M.M.R.;
Art.14.
(1) Pierderea calitatii de membru are drept consecinta decaderea din drepturile avute īn calitate de membru al O.A.M.M.R.
(2) Membrii O.A.M.M.R. care au pierdut aceasta calitate nu detin nici un drept asupra patrimoniului O.A.M.M.R.
Art.15.
(1) Suspendarea calitatii de membru al O.A.M.M.R. intervine īn una urmatoarele situatii:
- intreruperea exercitarii profesiei īn situatia īn care, din motive obiective, membrii O.A.M.M.R. īntrerup exercitarea profesiei pe o durata de peste 5 ani īn conditiile stipulate de prezentul Statut;
- prin decizia Consiliului National al O.A.M.M.R. de suspendare temporara a calitatii de membru al O.A.M.M.R., īn conditiile stipulate de Legea 307/2004, de prezentul Statut, de Regulament, precum si de Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei;
- prin nerealizarea pe parcursul a trei ani a numarului de credite stabilit de catre Consiliul National al OAMMR conform art. 45 alin. (3) din Legea 307/2004;
(2) Suspendarea din calitatea de membru al O.A.M.M.R. are drept consecinta decaderea din drepturile si obligatiile avute īn calitate de membru al O.A.M.M.R.
Art.16.
Membrii fondatori. Membrii de onoare
(1) Titlu de Membru fondator se acorda asistentilor medicali si moaselor care au avut merite deosebite la īnfiintarea si organizarea OAMMR la nivel national si judetean.
(2) Titlul de Membru de onoare se acorda persoanelor fizice de mare distinctie, ce au contribuit īn mod esential si exceptional la promovarea drepturilor si intereselor profesionale ale membrilor O.A.M.M.R., la apararea demnitatii, libertatii si independentei profesionale a asistentului medical si moasei īn exercitarea profesiei, precum si la promovarea imaginii OAMMR.
(3) Conferirea titlului de Membru fondator sau Membru de onoare al O.A.M.M.R. este de competenta Consiliului National/Judetean al OAMMR, la propunerea Biroului Executiv, respectiv Biroului Consiliului Judetean al OAMMR.
Art.17.
Recompense, diplome de onoare si de excelenta
(1) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia poate acorda membrilor sai, pentru rezultate deosebite obtinute īn exercitarea profesiei, premii si recompense constānd īn: premii īn bani ,obiecte , etc.
(2) Recunoasterea activitatii depusa pentru promovarea si apararea drepturilor si intereselor profesionale ale asistentilor medicali si moaselor, precum si īn slujba organizatiei profesionale se face prin acordarea urmatoarelor diplome de catre Consiliul judetean, respectiv national : Diploma de excelenta, Diploma de merit
(3) Acordarea diplomelor se realizeaza īn conformitate cu dispozitiile prezentului Statut si Regulamentului de organizare si functionare.
Art.18.
Drepturile membrilor
Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia au urmatoarele drepturi:
a. de a alege si de a fi alesi īn organele reprezentative ale O.A.M.M.R., īn conditiile legii;
b. de a avea acces la toate informatiile, datele care privesc organizarea administrativa a O.A.M.M.R. si a filialelor acestuia;
c. de a se adresa nemijlocit tuturor organelor O.A.M.M.R., nationale sau judetene si de a primi informatiile solicitate;
d. de a participa la actiunile organizate de O.A.M.M.R. si de a fi informat despre desfasurarea acestora;
e. de a participa la programele de perfectionare, manifestarile stiintifice īn domeniu;
f. de a contesta sanctiunile primite īn conditiile legii, de a formula si depune petitii;
g. de a reprezenta, īn baza unui mandat special eliberat de presedintele filialei, organizatia profesionala la nivel judetean, national si international;
h. dreptul la asistenta juridica si dreptul de a fi judecat pe baza prezumtiei de nevinovatie de catre organele competente ale O.A.M.M.R. pentru abaterile deontologice si disciplinare;
i. de a beneficia de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite, atāt personal, cāt si pentru membrii lor de familie;
j. dreptul membrilor Biroului Executiv, membrilor Consiliului National, membrilor Birourilor Consiliilor Judetene si mun. Bucuresti precum si sefii de departamente/compartimente ale OAMMR la nivel national de a-si mentine locul de munca pe perioada cāt īndeplinesc functiile respective si de a beneficia de 5 zile libere/luna pentru īndeplinirea atributiilor profesionale la OAMMR, precum si atributiilor conferite de functia electiva potrivit legii;
Art.19.
Obligatiile membrilor
Membrii Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia au urmatoarele obligatii:
a. sa respecte dispozitiile Legii 307/2004, ale prezentului Statut, Regulamentului de organizare si functionare;
b. sa respecte si sa aplice prevederile Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei;
c. sa respecte si sa duca la īndeplinire hotarārile, deciziile luate de organele de conducere nationale sau judetene ale OAMMR;
d. sa achite cu regularitate cotizatia lunara īn cuantumul stabilit de prezentul Statut;
e. sa se abtina de la orice fapta menita a aduce prejudicii O.A.M.M.R. sau prestigiului profesiei de asistent medical si profesiei de moasa;
f. sa participe cu regularitate la sedintele organizate de OAMMR;
g. sa apere reputatia si interesele legitime ale asistentilor medicali si moaselor;
h. sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a celor care reglementeaza exercitarea profesiei de asistent medical si de moasa, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia;
i. sa rezolve cu celeritate si profesionalism sarcinile ce le-au fost īncredintate īn calitate de membri sau reprezentanti ai O.A.M.M.R.;
j. sa contribuie la cresterea gradului de pregatire profesionala prin participarea la cursuri de pregatire, manifestari stiintifice, precum si la celelalte forme de educatie continua creditate, īn conformitate cu dispozitiile prezentului Statut, precum si ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical si moasei;
Art.20.
(1) Functiile de conducere la nivel judetean sau national din structurile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia sunt incompatibile cu alte functii de conducere din alte asociatii profesionale din Romania ale asistentilor medicali si moaselor.
(2) Īncalcarea obligatiilor stipulate īn precedentul articol constituie abatere de la disciplina si deontologia profesionala si se sanctioneaza īn conformitate cu dispozitiile Legii 307/2004, precum si ale prezentului Statut.

  • Inapoi

  • Toate drepturile rezervate® 2009.
    OAMMR Sibiu
    oammr_sibiu@yahoo.com