CONDITII PENTRU REAVIZAREA CERTIFICATULUI ASISTENTILOR MEDICALI AN 2019

In Știri by mrjordas

Reavizarea certificatului de membru se face pana la 31 martie 2018.

     Conditii necesare pentru reavizarea certificatului de membru:

      1. Certificatul de membru – original.

      2. Asigurarea de malpraxis pe anul 2019 (01.01.2018-31.12.2019).

      3. 30 de credite EMC pentru anul 2018.

      4. Dovada platii cotizatiei.

     Pentru achitarea cotizatiei, asistenti medicali care lucreaza in cabinetele medicale individuale, farmacii cu circuit deschis, laboratoare si altele in sistem privat, vor prezenta Raportul per salariat – Extras din Revisal (de la serviciul contabilitate al unitatii) emis cu 3 zile inainte de reavizare, semnat si stampilat de angajator.

     Toate documentele de mai sus se vor preda la secretariatul OAMGMAMR – Filiala Sibiu, orele 12,30-15,30.

     Conform programului National de EMC “sunt exceptati de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite (30 credite/an) membrii OAMGMAMR care au profesat pe o perioada mai mica de 6 luni in anul calendaristic respectiv si asistentilor medicali nevazatori”.

     Daca numarul de credite obtinute de un membru OAMGMAMR depaseste numarul total de credite (30 credite pe an calendaristic) diferenta se reporteaza pentru anul urmator, in limita a 15 credite EMC.

     Neprezentarea, asistentilor medicali, pana la data de 31.03.2019, in vederea reavizarii, atrage suspendarea dreptului de practica.