Certificatul de membru

In Documente, Fără categorie by mrjordas

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se avizează anual, în condiţiile legii, şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

1.    Copie BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE;

2.    Copie CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (unde este cazul);

3.    CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;

4.    CERTIFICAT DE SĂNĂTATE  FIZICA SI PSIHICA

5.    Copii legalizate după ACTELE DE STUDII care atestă formarea în profesia de asistent medical

6.    Copie Diplomă Bacalaureat

7.    Taxa înscriere 100 ron – se achită la CEC BANK în contul IBAN RO80CECESB0144RON0864337, CUI 13857370

8.    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE că nu este într-o situaţie de incompatibilitate( se completează la sediu)

9.    CERERE DE ÎNSCRIERE în ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA – Filiala SIBIU ( se completează la sediu)

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.