Certificatul de membru

In Documente, Fără categorie by mrjordas

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

1.    Copie BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE;

2.    Copie CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (unde este cazul);

3.    CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;

4.    CERTIFICAT DE SĂNĂTATE  FIZICA SI PSIHICA

5.    Copii legalizate după ACTELE DE STUDII care atestă formarea în profesia de asistent medical

6.    Copie Diplomă Bacalaureat

7.    Taxa înscriere 100 ron – se achită la CEC BANK în contul IBAN RO22CECESB0143RON0298043, CUI 13857370

8.    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE că nu este într-o situaţie de incompatibilitate( se completează la sediu)

9.    CERERE DE ÎNSCRIERE în ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA – Filiala SIBIU ( se completează la sediu)

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.