OAMGMAMR Filiala Sibiu

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Sibiu include peste 3600 de membri.

Istoric

1 In 1994, Colegiul Asistentilor Medicali din România a avut initiativa elaborarii unei legi a asistentilor medicali din România. C.M.R. a intocmit si prezentat Ministerului Sanatatii proiectul unei asemenea legi, iar dupa 7 ani, acesta a fost aprobat ca Legea 461/2001. In acelasi timp, titulatura organizatiei a fost modificata din Colegiul Asistentilor Medicali din România in Ordinul Asistentilor Medicali din România (OAMR). Legea nr. 461 s-a intitulat "Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România". Inceperea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeana a impus insa alinierea legislatiei românesti la cea europeana in toate domeniile de activitate, inclusiv in privinta legislatiei care reglementeaza activitatea asistentilor medicali si a moaselor din România. Aceasta cerinta a determinat modificarea Legii 461/2001, dupa norme europene. Proiectul de lege a fost elaborat in cadrul Grupului PHARE RO a fost adoptat de Parlamentul României in 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România (OAMMR).


2 Una dintre cele mai importante reglementari prevazute in Legea 307/2004 se refera la autonomia profesiei de asistent medical si moasa. Prin Legea 307/2004 pregatirea continua a asistentilor medicali si a moaselor nu mai este o optiune personala ci "asistentii medicali si moasele sunt obligati sa efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educatie continua creditate". Pentru obtinerea acestor credite, OAMMR a initiat si demarat de la sfârsitul anului 2003 Programul National de Educatie Medicala Continua care reglementeaza manifestarile stiintifice pentru care se acorda credite, precum si modalitatea de creditare.


3 OAMMR devine organizatie "de interes public" si beneficiaza de "autonomie institutionala". Organizatia are rolul nu doar de supraveghere a exercitarii profesiei ci si de control in cazul membrilor cu drept de libera practica, asistenti medicali si moase. Statutul OAMMR prevede in mod explicit atributiile presedintilor, vicepresedintilor, secretarilor de filiale si ale celor alesi la nivel national. Din noiembrie 2008, conform Ordonantei de Urgenta 144/2008 care abroga Legea nr. 307/2004, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala, cu personalitate juridica, neguvernamentala, de interes public, apolitica, fara scop patrimonial, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practica publica autorizate.

Certificatul de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Avizul anual de liberă practică

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să lucreze legal. Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe (voluntari sau cu contract de muncă).

Documente și informații utile

Adeverința de participare la concurs

Asistenţii medicali şi moaşele care vor să se înscrie la un concurs în vederea angajării trebuie să prezinte, pe lângă adeverinţa/certificatul de membru, o adeverinţă din partea filialei în care sunt înscrişi. Cererea tipizată pentru eliberarea adeverinţei se completează şi se depune la sediul filialei judeţene. În document, solicitantul trebuie să precizeze unde doreşte să se angajeze şi data la care are loc concursul. Filiala eliberează adeverinţa în maxim trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Adeverinţa este valabilă 30 de zile de la data eliberării. Nu se percepe nici o taxă pentru emiterea documentului

Suspendarea din calitatea de membru OAMGMAMR

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pot fi scutiți de la plata cotizației pe perioada suspendării calității de membru al organizației, inclusiv în cazul concediului de maternitate. Pentru a fi scutiți de la plata cotizației, membrii organizației trebuie să solicite, în scris, suspendarea temporară din calitatea de membru al filialei județene de care aparțin, înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Scutirea de la plata cotizației nu operează retroactiv. Pentru suspendarea din calitatea de membru OAMGMAMR Iaşi sunt necesare cererea datată şi semnată, certificatul de membru în original şi decizia de la angajator privind suspendarea relaţiilor contractuale pe perioada respectivă.

ROLUL OAMGMAMR

Rolul OAMGMAMR

Rolul fundamental al OAMGMAMR este de a actiona pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical / moasa, de a promova o noua imagine a asistentului medical / moasei în randul societatii si de a asigura calitatea serviciilor oferite de asistenti medicali / moase. In vederea realizarii acestor demersuri, elementul esential este procesul educational.

În ce constă educația medicală continuă?

Educatia Medicala Continua (EMC) consta in ansamblul activitatilor educationale planificate care au ca scop mentinerea sau dezvoltarea cunostintelor, conduitei si atitudinilor profesionale necesare asistentului medical / moasei pentru a-i desfasura eficace activitatea profesionala si, în acelasi timp, pentru dezvoltarea permanenta a performantelor individuale si cresterea reala a calitatii serviciilor medicale prestate.

Despre educația medicală continuă

Educatia continua a asistentilor medicali / moaselor este o necesitate si o obligatie profesionala etica. Este o decizie personala, responsabila a fiecarui asistent medical / moasa, OAMGMAMR oferind doar cadrul organizatoric si legal pentru aceasta forma de educatie. Asistentul medical / moasa care nu se instruieste permanent, nu poate pierde calitatea de specialist, dar poate fi personal dezavantajata intr-o alta maniera (in conditiile evolutiei explozive in domeniul medical, retardul profesional se instaleaza foarte rapid si devine vizibil).

PUBLICATII CREDITATE

Publicatii creditate de OAMGMAMR pentru anul 2018:
 • Ars medica - 9 credite/abonament anual;
 • Viata Medicala - 5 credite/abonament anual;
 • Farmacist.ro - 6 credite/abonament anual.

 • La nivel judetean


  La nivel judetean, organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România sunt:


  Adunarea generală

  Consiliul Județean

  Biroul Consiliului Județean

  Președinte