Aviz anual 2024

În vederea acordării avizului anual pentru anul 2024, asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali trebuie să prezinte următoarele documente:
1.  certificatul de membru în original
2. Asigurare de malpraxis încheiată pentru perioada 01.01.2024- 31.12.2024, în copie xerox.
3. 30 CREDITE acumulate pe anul 2023
4. Extras din ReviSal cu salariul de bază, extras înregistrat ștampilat și semnat pentru CMI, CABINETE, CLINICI PRIVATE pe ultimii 5 ani
5. dovada platii cotizatiei pe primele 6 luni ale anului 2024
6.  dupa caz:
     – copie certificat casatorie/divort
     – copie carte identitate daca sunt modificari

Avizele pentru anul 2024 se eliberează în perioada 01.10.2023-31.12.2023