Pentru Ziua Mondială a Sănătății din acest an, Organizația Mondială a Sănătății a ales tema „Acoperire universală cu servicii medicale”, solicitând liderilor mondiali să ia măsuri concrete pentru a atinge acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă, agreat de toate statele lumii în 2015. Îndeplinirea acestei misiuni ar presupune ca noi toți, oriunde ne-am afla, am putea avea acces la servicii de sănătate de calitate fără a ne confrunta cu dificultăți financiare.

„Acoperire universală cu servicii medicale”, tema din acest an, reprezintă capacitatea sistemelor de sănătate de a răspunde nevoilor populației la orice nivel de îngrijire, respectiv asigurarea infrastructurii și a resurselor umane calificate corespunzător.

În cazul în care sistemele de sănătate nu oferă o protecție socială adecvată, oamenii sunt obligați să aleagă între îngrijire medicală și alte nevoi de bază. Acest lucru subminează accesul la servicii, agravează starea de sănătate, sporește sărăcia și exacerbează inegalitățile. Furnizorii de asistență medicală primară din întreaga lume sunt supuși unei presiuni mari pentru a oferi îngrijiri de înaltă calitate centrate pe pacienți, în ciuda volumului mare de muncă și a creșterii tot mai mari a bolilor netransmisibile.

Din punct de vedere al profesiei noastre, provocările pentru a atinge acoperirea cât mai largă a serviciilor pe care asistenții medicali le oferă sunt legate de educație și formare, de condiții mai bune de lucru și de definirea clară a rolului asistentului medical. Este necesar să se depășească dificultăți precum fragmentarea dintre conceptul de sănătate și îngrijire și să se investească în lucrul în echipă multidisciplinară, împuternicirea comunității, legătura profesionist-pacient, utilizarea tehnologiile noi, promovarea calității vieții, îngrijirea holistică și acoperirea universală a sănătății.

Asistenții medicali și moașele constituie cea mai numeroasă forță de muncă globală în domeniul sănătății și absoarbe cele mai mari cheltuieli pentru sănătate. Producția eficientă, desfășurarea cu success a profesiei și retenția continuă pe baza unor politici elaborate cu atenție privind oportunitățile de carieră ale asistenților medicali, moașelor și altor furnizori din sistemele de sănătate sunt elemente esențiale pentru asigurarea unei acoperiri universale a sănătății.

#HealthForAll #WorldHealthDay

Launch Project

See it Live!